All for Joomla All for Webmasters

PËR NE

Histori e shkurtër

HISTORIA

Kompania Magnometal është e themeluar në vitin 1991. Pronari i saj e vazhdon traditën e importit dhe distribuimit të veglave dhe elementevi lidhëse. Më vonë, kompania gradualisht depërton në sektorin e ndërtimtarisë me vendosjen e kallëpeve sistemore, skeleve, distancuesve, torkret makinave, veglave të vogla ndërtimore dhe të dorës, si dhe makinave dhe veglave për industrinë e çelikut.


MISIONI

Magnometal është importues i specializuar dhe distributor për Maqedoni, për pajisje ndërtimore dhe makina, pajisje mbrojtëse, pajisje për ngritjendhe vegla, kushtuar sigurimit të prodhimeve më të mira që ekzistojnë në tregun, me çmime që janë të kapshme për grupet përkatëse të shfrytëzuesve.

Qëllimi ynë është realizimi i përfitimit të mjaftueshëm që të sigurohet kthim i mjaftueshëm i investimit dhe financimit tënë në rritjen dhe zhvillimin e vazhdueshëm. Mbajmë mjedis kreativ, të drejtë dhe miqësor të punës, ide të eja dhe shumë punë. Misioni ynë është zgjerimi i teknologjive dhe standardeve të reja dhe moderna në fushën e ndërtimtarisë dhe pajisjes ndërtimore në rajonin e Ballkanit perëndimor.

VIZIONI

Vizioni ynë është të jemi kompani në të cilën secila kompani serioze ndërtimore do të mund të gjejë pajisje për të gjitha nevojat e tyre.

SHËRBIME

MAGNOMETAL i kryen këto shërbime:

- qasje deri te tregjet e huaja

- zhvillimi i planeve për kallëpe sistemore

- trajnim plotësues për trajtimin e pajisjeve tona

ЈАВЕТЕ СЕ

+389 2 3237 244

info@magnometal.com.mk