ЗА НАС

Краток историјат

Компанијата Магнометал е основана во 1991 година. Нејзиниот сопственик ја продолжува традицијата на увоз и дистрибуција на алати и сврзни елементи. Подоцна компанијата постепено навлегува во градежниот сектор со воведување системски оплати, скелиња, дистанцери, торкрет машини, мали градежни и рачни алати, како и машини и алати за челичната индустрија.
Со цел да го снабди пазарот со квалитетни производи, Магнометал воспоставува деловни односи со компании од земји од Европската унија (Австрија, Германија, Франција, Чешка Република и Грција) и да стане ексклузивен претставник на светски познати произведувачи на градежна опрема во регионот на Македонија и Косово.

МИСИЈА

Магнометал е специјализиран увозник и дистрибутер за Македонија на градежна опрема и машини, заштитна опрема, опрема за подигнување и алати, посветен на обезбедување на најдобрите производи кои постојат на пазарот, по цени кои се достапни за соодветните групи корисници.
Нашата цел е остварување доволно профит за да се обезбеди доволен поврат на нашата инвестиција и финансирање постојан раст и развој. Одржуваме пријателска, фер и креативна работна средина, нови идеи и многу труд.
Нашата мисија е ширење нови модерни технологии и стандарди на полето на градежништвото и градежната опрема во регионот на западен Балкан.

ВИЗИЈА

Нашата визија е да бидеме компанија во која секоја сериозна градежна фирма ќе може да најде опрема за сите свои потреби.

УСЛУГИ

МАГНОМЕТАЛ ги врши следните услуги:
- пристап до странски пазари
- развој на планови за системски оплати
- дополнителна обука за ракување со нашата опрема

ЈАВЕТЕ СЕ

+389 2 3237 244

info@magnometal.com.mk