M: +389 78 272-856
T: +389 2 3237-244

FILAMOS

ПРОИЗВОДИ

FILAMOS
нАШ ПАРТНЕР

FILAMOS

Тоа е инженерска компанија со долга традиција по стапките NAZDM-ORTAS Прибрам и VZUP Камена и нивните производствени програми. Нивниот главен фокус е производство и развој на специфични градежни и рударски машини. Историјата на производството се враќа во 1960-тите кога беа откриени големи наоѓалишта на pitchblende во областа Прибрам. Потребна беше специјална технологија за ископување на ураниумот, и затоа таму беше формирана специјализирана развојна локација, Развојна база за индустријата за ураниум (VZUP) заедно со производствена фабрика за рударска механизација (ZDM, подоцна позната како ORTAS). Оттогаш растеше развојот на производството на рударски и градежни машини и тие се горди со оваа традиција каде се развиваат понатаму.

ПРОИЗВОДИ

Scroll to top