M: +389 78 272-856
T: +389 2 3237-244

INSOSYSTEM

ПРОИЗВОДИ

INSOSYSTEM
нАШ ПАРТНЕР

INSOSYSTEM

Kомпанијата е активна во секторот веќе неколку години како компанија специјализирана за проучување на проблемите предизвикани од бучава, во дизајнирање и изградба и инсталирање на соодветни решенија за намалување на нивото на бучава на релативните извори, под границите наметнати со сегашните закони. Оваа компанија искористувајќи ја организацијата на работата, квалитетот на употребените материјали, искуството стекнато од техничарите и работниците кои го составуваат, а пред се системот за квалитет на компанијата е применет ISO 90012008, и е во состојба да интервенира во сектори како што се механичка, челична, петрохемиска, хартиена, фармацевтска, за што е во состојба да изврши секаков вид индустриска звучна изолација, обезбедувајќи непроменета функционалност на рекултивираните постројки. Покрај тоа, INSOSYSTEM s. r.l. интервенира во дизајнот, производството и монтажата на акустични бариери за заштитаод бучавата на патот, автопатот и железницата, со употреба на софтвер за дизајнирање и симулација на бариери погодни за намалување на бучавата предизвикана од патниот и железничкиот сообраќај, со постигнување на одлични резултати. Во овој поглед, INSOSYSTEM поседува сертификати за поставување на звучни бариери за железничкиот сообраќајза A.V.

ПРОИЗВОДИ

Scroll to top